บริษัท ยูนิติสส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท ยูนิติสส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท ยูนิติสส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามามอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับบริษัท ยูนิติสส์ จำกัด 


UNITIS CO., LTD.

  Supalai Grand Tower ,Room No.01,08 9th Fl.,1011 Rama 3 Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
  Tel: +662-687-0499
  Fax: +662-687-0495
  E-mail : marketing@unitis.co.th
  Website : www.unitis.co.th

QUICK CONTACT  • line
  • instagram
UNITIS CO., LTD.
Copyright © 2020 UNITIS CO., LTD. - All rights reserved