ข้อแตกต่างข้อดี-ข้อเสียของมิเตอร์แบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น VS มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเข็ม

ข้อแตกต่างข้อดี-ข้อเสียของมิเตอร์แบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น VS มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเข็ม

วันนี้ทาง Unitis ได้ทำหัวข้อที่น่าสนใจที่จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นข้อแตกต่างข้อดี-ข้อเสียของมิเตอร์แบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น VS มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเข็ม ซึ่งจะแบ่งหัวข้อหลักๆ ออกดังนี้

1. ความแม่นยำในการวัด : ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือวัด  ซึ่งมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นมีค่าความแม่นยำสูงกว่ามิเตอร์แบบเข็ม เนื่องจากดิจิตอลมิเตอร์มีการประมวลผลแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ในขณะที่อนาล็อกมิเตอร์นั้นจะใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไปขับกลไกทางแมคคานิคที่อยู่ภายในตัวมิเตอร์

2. ความสะดวกในการอ่านค่า : การอ่านค่าจากดิจิตอลมิเตอร์สามารถอ่านได้สะดวกและง่าย เนื่องจากการแสดงผลนั้นค่าจะออกมาเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน  ซึ่งต่างจากมิเตอร์เข็มที่ใช้เข็มในการแสดงผลจึงอาจเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าเนื่องจากการมองหรือการประมาณค่าของแต่ละคนต่างกัน

3. การติดตั้งและการวัดค่าพารามิเตอร์ : มิเตอร์แบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นนั้นสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ได้หลายค่าภายในตัวเดียวเช่น กระแส, แรงดัน, ความถี่, กำลังไฟฟ้า, พลังงาน เป็นต้น  ทำให้ช่วยประหยัดสายไฟในการ wiring ในขณะที่มิเตอร์แบบเข็ม ส่วนใหญ่ 1 ตัวก็มักอ่านค่าได้เพียงไม่กี่ค่าหรืออาจอ่านค่าได้เพียงค่าเดียวด้วยซ้ำไป จึงทำให้เปลืองสายไฟในการ wiring เป็นต้น

4. การเก็บค่าและการดูข้อมูลย้อนหลัง  :  ดิจิตอลมิเตอร์สามารถเก็บค่าพารามิเตอร์ได้ที่ตัวมิเตอร์เองหรือสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งแบบ Real time หรือแบบย้อนหลังได้ ในขณะที่มิเตอร์เข็มไม่มีหน่วยความจำและไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้เลย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวมิเตอร์เองมีการพัฒนามาโดยตลอด เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความผิดพลาดจากการอ่านและการวัด ซึ่งมีราคาที่ไม่ได้สูงกว่ามิเตอร์แบบเข็มมาก เมื่อเทียบกับข้อดีดังกล่าวที่ได้มา


UNITIS CO., LTD.

  Supalai Grand Tower ,Room No.01,08 9th Fl.,1011 Rama 3 Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
  Tel: +662-687-0499
  Fax: +662-687-0495
  E-mail : marketing@unitis.co.th
  Website : www.unitis.co.th

QUICK CONTACT  • line
  • instagram
UNITIS CO., LTD.
Copyright © 2020 UNITIS CO., LTD. - All rights reserved